OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest

Firma Handlowa AH Andrzej Hobgarski
31-150 Kraków, ul. Rynek Kleparski 13
NIP 678 205 76 02
Regon 350703710

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.